Utdanning og kurs

Ta kursene du trenger hos oss

Er du nysgjerrig på sikkerhetsbransjen? Argus har kurset for deg. Hos oss møter du erfarne kursholdere som gir deg sertifiseringene du trenger for å jobbe i sikkerhetsbransjen.

Nasjonal grunnutdanning for vektere

Sted: Bergen sentrum
Type: Åpent kurs/gruppeundervisning
Varighet: 4 uker
Pris: kr 23.000,-

Vi tilbyr nasjonal vekterutdanning for enkeltpersoner i våre lokaler midt i Bergen sentrum.

Vår målsetting er å utdanne vektere som på en god måte kan sikre kundens behov innenfor sikkerhet og kundebehandling. Vekteren skal kjenne til grunnleggende sikkerhetsprinsipper, kjenne bransjens etiske normer samt juridiske rettigheter og begrensninger for tjenesteutførelse.

Engen Service AS – Argus er godkjent som opplæringsinstitusjon innen vekterfaget av Politidirektoratet.

Kurset inneholder blant annet:

• Introduksjon til sikkerhetsbransjen
• Trusselbildet
• Risikovurdering
• Sikringstiltak
• Vektertjenester og –oppgaver
• Juss
• HMS og arbeidsmiljøloven
• Beredskapsplanlegging
• Alkoholloven og bevillingssystemet
• Rusmidler
• Kommunikasjon og konflikthåndtering
• Brannvern
• Førstehjelp for vektere
• Etikk for vektere
• Service, kundebehandling og kvalitet

Utdanningen er totalt på 163 timer og tar cirka 4 uker å gjennomføre. Det vil bli undervist i klasserom og veiledet i praktisk opplæring på våre kundesteder.
Siste del av kurset vil være en teoretisk oppsummering innen alle fagområder før en avsluttende eksamen som består i flervalgsprøve og en caseoppgave. Det er en forutsetning at deltakeren består flervalgsprøven før caseoppgaven blir presentert muntlig for en sensor. For å få utdanningen godkjent må både skriftlig og muntlig eksamen være bestått.

Målgruppe for vekterkurset:

• Enhver som ønsker nasjonal grunnutdanning for vektere

Krav til språkkunnskap:

• Deltakere må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vandelskrav for å utøve vekteryrket:

• Tilfredsstillende vandel er et krav til alle som vil arbeide som vekter

Interessert? Ta kontakt med oss!