Vektere med over 30 års erfaring i Bergen sentrum.

Trygg drift

Vektere, serveringspersonale, sikkerhetspersonell og HMS konsultering.
​Alt du trenger for å drive trygt

Argus er et politigodkjent vekterselskap som daglig ​sørger for trygg drift for alle våre kunder.  

Har du ansvar for sikkerheten i din bedrift? Vi kan hjelpe deg med å identifisere og finne de beste løsningene i henhold til oppdaterte krav og regelverk. 

Vet du hvilke HMS-internkontroll krav som stilles til deg som avdelings- eller bedriftsleder? Vi har 30 års erfaring med alt fra brann, skjenking, mat og sikkerhet. 

Vårt produkt er tilpasset ditt behov. I gjennom våre gode rapporteringsrutiner holder du deg kontinuerlig oppdatert på dine spesifikke behov. 

Vel gjennomført

Arrangementveiledning fra start til mål

Logistikk

Logistikk på et større arrangement kan være meget krevende og er ofte kjedsommelig. Vi hjelper deg med planlegging og gjennom-føring slik at du kan ta deg av andre ting. ​

Sikkerhet

​Sikkerheten er du ansvarlig for helt til gjesten er vel hjemme. Vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging av evakueringsveier til internkontroll av skjenking.

Bemanning

Bemanning er krevende. Vi leverer folkene du trenger på bakken, treningen av frivillige og tilslutt de dyktige ledere til å sørge for at alt går som det skal. 

Offentlige instanser

Vi har en allerede meget god dialog med alle offentlige instanser.
​Vi hjelper deg med å ta alle de riktige beslutningene helt fra starten. 

Risikoanalyse

Allerede meget tidlig i plan-leggingen kan Argus kostnadsfritt gjøre en befaring og en risikovurdering. Du velger selv om du vil benytte deg av våre tjenester videre.  ​

Vel gjennomført

Vi har som bedriftsmål å kunne få et «Vel gjennomført!» fra våre kunder ved endt oppdrag. For å lykkes her vet vi at vi må stille meget høye krav til våre ansatte og enda høyere til oss som ledere. 

Hva kan du forvente av våre vektere?

En Argus-vekter er presentabel, profesjonell, imøtekommende og hjelpsom. ​ Argus har reflekterte, voksne og hyggelige ​ansatte som alle har lang erfaring og kompetanse med vakthold og kontroll. 

«Argus fokuserer på dine behov først og vil levere et sikkerhetsopplegg som ​din virksomhet er tjent med ​og har ry på seg oss å yte det lille ekstra.»


Våre tjenester

Ta kontakt med oss

Med våre ledere situert i Bergen sentrum kan du til enhver tid treffe oss ansikt til
ansikt og få presise og ærlige tilbakemeldinger på det du måtte ha spørsmål om. 

Ta kontakt